Praktijk

 

Mijn naam is Eveline Mojet. Ik heb een ruime ervaring als psychiater, ik heb bij verschillende instellingen gewerkt, de laatste jaren was ik daarbij ook leidinggevende.

Eveline 20141105-foto-crop

Hierbij werd de tijd die ik voor patiëntenzorg had  steeds meer versnipperd en daarom heb ik de stap gezet om als vrijgevestigd psychiater verder te gaan om me zo volledig aan patiëntenzorg te kunnen wijden.
In het contact met patiënten vind ik het belangrijk om open en betrokken te zijn . De behandeling zal beginnen met het inventariseren van de klachten om zo te komen tot een diagnose. Van daaruit zal samen met de patiënt een behandelplan opgesteld worden. Afhankelijk van de klachten kunnen verschillende methodes toegepast worden. Daarbij zal onder andere gewerkt worden met cognitieve technieken en/of een schemagerichte aanpak, dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar patronen of valkuilen die er in iemands leven optreden.

Ook kan het nodig zijn dat er medicatie wordt voorgeschreven, uiteraard nadat er eerst uitleg over gegeven is.