Meteen naar de inhoud

Kwaliteit

KWALITEIT

Registratie

Ik ben geregistreerd als psychiater/psychotherapeut en ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ik ben verbonden aan het ADHD netwerk.

Privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die uw psychiater over u heeft vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden
alle gegevens vernietigd. Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn privacybeleid is op die wet afgestemd. In mijn Privacy Statement kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor.ONZE ZORG

Klachten

Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de patiënt vind ik erg belangrijk. Mocht er toch iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan kunt u dit uiteraard met mij bespreken. Ik zal dan mijn uiterste
best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u overwegen uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Vereniging Vrijgevestigd Psychiaters
Amsterdam en Omstreken. (www.vvpaoamsterdam.nl).

OP VERZOEK BESCHIKBAAR

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren. Dit register zal nog worden gepubliceerd op internet. Uiteraard beschik ik over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd.

Desgewenst kunt u dit kwaliteitsstatuut op afspraak inzien op de praktijk.