Meteen naar de inhoud

De praktijk

De Praktijk

Eveline Mojet heeft ruime ervaring als psychiater en bij verschillende instellingen gewerkt. In 2014 heeft zij haar eigen praktijk – de Gooise Psychiatrie Praktijk – opgericht.

In het contact met patiënten vindt zij het belangrijk om open en betrokken te zijn. De behandeling zal beginnen met het inventariseren van de klachten om zo te komen tot een diagnose. Van daaruit zal samen met de patiënt een behandelplan opgesteld worden. Afhankelijk van de klachten kunnen verschillende behandelmethodes toegepast worden.

Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten uitgevraagd, uw levensloop wordt kort doorgenomen en eventuele eerdere behandelingen komen aan bod. Meestal wordt in het tweede gesprek de specifieke diagnostiek op AD(H)D gedaan door middel van een vragenlijst, soms in aanwezigheid van een familielid. De gesprekken duren 45 minuten.

Aan het einde van het eerste of tweede gesprek wordt de diagnose besproken. Indien er sprake is van AD(H)D dan wordt hier uitleg over gegeven, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan wat de diagnose voor iemand betekent, zowel in het heden als in het verleden, evenals aan de mogelijkheid van medicatie.

Dit wordt zo veel mogelijk voorkomen doordat voor aanmelding al zo nodig overleg met de huisarts plaatsvindt.

Specialist: Evelyn Stevens

Years of experience: 12

Specialisation: Kids Therapy