Meteen naar de inhoud

De praktijk

De Praktijk

Eveline Mojet heeft ruime ervaring als psychiater en bij verschillende instellingen gewerkt. In 2014 heeft zij haar eigen praktijk – de Gooise Psychiatrie Praktijk – opgericht.

In het contact met patiënten vindt zij het belangrijk om open en betrokken te zijn. De behandeling zal beginnen met het inventariseren van de klachten om zo te komen tot een diagnose. Van daaruit zal samen met de patiënt een behandelplan opgesteld worden. Afhankelijk van de klachten kunnen verschillende behandelmethodes toegepast worden.

Tijdens het eerste gesprek worden uw klachten uitgevraagd, uw levensloop wordt kort doorgenomen, eventuele eerdere behandelingen komen aan bod en soms worden er vragenlijsten afgenomen. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Aan het einde van het eerste gesprek wordt een (voorlopig) behandelplan besproken, er wordt een beknopte brief met de bevindingen aan de huisarts gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. Het kan zijn dat uw klachten beter door iemand anders behandeld kunnen worden. Dan zal ik u terugverwijzen naar de huisarts met een advies voor eventuele doorverwijzing.

Dit wordt zo veel mogelijk voorkomen doordat voor aanmelding al zo nodig overleg met de huisarts plaatsvindt.

Bij AD(H)D komt na de diagnostiek uitleg over AD(H)D aan de orde, waarbij ook aandacht besteed zal worden aan wat de diagnose voor iemand betekent, zowel in het heden als in het verleden. Daarna zal gekeken worden waar de behandeling zich specifiek op zal richten.

Indien er medicatie voorgeschreven wordt, zal hier eerst uitleg over gegeven worden.

Specialist: Evelyn Stevens

Years of experience: 12

Specialisation: Kids Therapy